Headerbilde for Årsmøte i Bravo Håndballklubb - torsdag 22. april 2021
21 Påmeldte
APR
22
Bravo Håndballklubb

Årsmøte i Bravo Håndballklubb - torsdag 22. april 2021

Dokumenter

Sak 6 Saksliste til årsmøte 2021.pdf
Sak 7 Forslag til forretningsorden.pdf
Sak 8 Årsberetning 2020.pdf
Sak 9 Årsregnskap 2020.pdf
Sak 11 Medlemskontingent og treningsavgift for 2021-2022.pdf
Sak 12 Budsjett 2021.pdf
Sak 13 Organisasjonsplan 2021.pdf
Sak 14.2 Kontrollutvalg.pdf
Sak 14.3 Representanter til ting og møter.pdf
Sak 9 Kontrollutvalgets beretning.pdf
Sak 14.1 Valgkomiteens innstilling til nytt styre.pdf
Sak 14.4 Styrets innstilling til valgkomite.pdf

Del